Kävelykuntoutus

Joka haluaa oppia kävelemään uudelleen, hänen on käveltävä

Motorisoitu kävelykuntoutus on uusi, vahvasti tehtäväkeskeinen lähestymis-tapa kävelyn kuntoutuksessa. Jos haluat oppia kävelemään uudelleen, sinun on käveltävä!! Saksalainen Reha-Stim GmbH on kävelykuntoutuksen pioneeri ja neurologi Stefan Hessen kehittämä Kävelysimulaattori GT1 (GaitTrainer) on motorisoitujen kävelyharjoittelulaitteiden uranuurtaja. Kävelysimulaattorissa pyörätuolipotilas voi harjoitella jopa 1000 askelta kuntoutussession aikana rasittumatta liikaa sekä ennen kaikkea ylirasittamatta avustavaa terapeuttia. Lukuisat kliiniset tutkimukset todistavat motorisoidun kävelykuntoutuksen tehokkuuden. Valjaiden avulla toteutettu painokevennys ja kävelyyn tahdistettu sähköstimulaatio (FES) täydentävät kuntoutumista.

 

Käden toiminnan kuntoutus

Kutaanistimulaatio 

Sensorinen stimulaatiohoito aivoinfarktissa osoittautui hyvin siedetyksi, hyödylliseksi ja tehokkaaksi lisäkuntoutusmuodoksi muun fysiologisen, psyykkisen ja sosiaalisen kuntoutuksen lisänä. 57 % käsistimulaatiota saaneista ilmoitti halvaantuneen raajansa olevan parempi kuin ennen hoitojaksoa ja 42 %:lla halvaantuneen käden tuntokyky parani. Stimulaatiohoidon aiheuttamat motoriset muutokset erityisesti kroonisilla potilailla on merkittävä löydös, 20 % kroonisista käsistimulaatiota saaneista pystyi suorittamaan selkeitä tahdonalaisia liikkeitä, joita he eivät olleet ennen jaksoa kyenneet suorittamaan.